Μια από τις σπουδαιότερες φθινοπωρινές καλλιέργειες, η σπορά του βίκου στην Ελλάδα ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, πλούσια, μέσης σύστασης. Η ποσότητα του σπόρου ανά στρέμμα, είναι ανάλογα με το μέγεθος του σπόρου και ανάλογα με το αν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή καρπού η σανού.


ΒΙΚΟΣ


Βίκος προορίζεται κυρίως :
Ζωοτροφές
Χρωρή
Λίπανση
Βόσκηση
Καρπός
Ο Βίκος είναι από τα πλέον κατάλληλα φυτά για καρπό, σανό και βόσκηση, μόνος του η σε συγκαλιέργεια με σιτηρά έχει αποδειχτεί το πιο κατάλληλο φυτό αμειψισποράς σε εναλλαγή με σιτηρά σε χωράφια ξερικά που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχή καλλιέργεια σιταριού και κριθαριού.
Προσφέρεται για βόσκηση  στο τέλος της Άνοιξης.