Το κτηνοτροφικό μπιζέλι καλλιεργείται για την παραγωγή χλωρού χόρτου και σανό.


ΜΠΙΖΕΛΙ


Το κτηνοτροφικό μπιζέλι όταν προορίζεται για παραγωγή σανού, συνήθως συγκαλλιεργείται με υψηλής θρεπτικής αξίας ενσιρώμενη τροφή.
Τα μπιζέλια καλλιεργούνται για τροφή ανθρώπων και ζώων, ανήκει στην κατηγορία των οσπρίων με πολλές θρεπτικές αξίες.

Οφέλη για το περιβάλλον

Τα μπιζέλια συνεργάζονται με τα βακτήρια στο έδαφος για να “διορθώσουν” το άζωτο από τον αέρα και να το καταθέσουν στο έδαφος. Αυτό μειώνει την ανάγκη για χημικά λιπάσματα, καθώς ένα από τα κύρια συστατικά τους είναι το άζωτο. Ότι απομένει μετά την συγκομιδή δημιουργεί οργανικό λίπασμα για το έδαφος.

www.gaiapedia.gr
www.agrotikistegi.gr